Borang Permohonan Pertukaran Cawangan

• Permohonan ini hendaklah dibuat melalui cawangan yang menerima.

• Bagi membolehkan ahli menggunakan haknya di bawah fasal 6.2 Perlembagaan UMNO untuk tahun yang berkenaan di Cawangan yang hendak dimasuki, maka borang permohonan ini hendaklah sampai ke Ibu Pejabat UMNO secepat mungkin tidak lewat daripada 31 Disember setiap tahun.

• Wajib disertakan salinan Kad Pengenalan.

• Setelah Ketua Cawangan menandatangani penerimaannya serta menurunkan cop di ruangan B, pemohon hendaklah membuat salinan untuk di simpan sebagai rujukan.

 

 

Lagi Info UMNO