Melayu Bersatu

Melayu Bersatu

Bersatulah, kita semua
Meneraju negara
Bersatulah, bersatu maju
Membina bangsa yang makmur

Melaksana hasrat hati
Meneraju komuniti
Perpaduan, kejayaan
Peneraju untuk semua

Berpadu, kita bersatu
Kita rumpun Melayu
Menuju arah yang satu
Kita Melayu bersatu

Dengan misi, penuh gagah
Meneraju kemakmuran
Bersatulah, kita bina
Meneraju perpaduan

Berpadu, kita bersatu
Kita rumpun Melayu
Menuju arah yang satu
Kita Melayu bersatu

Niat suci, hasrat murni
Kejayaan dinikmati
Bersatulah, kita semua
Peneraju negara